Xu hướng thiết kế thương hiệu năm 2016

Thiết kế thương hiệu gồm có rất nhiều vấn đề qua chiến lược và công việc sáng tạo. Sự kết hợp hài hòa giữa các vấn đề phân tích chiến lược kết hợp với quá trình sáng tạo với thao tác thiết kế logo là việc làm bắt buộc đối với một quy trình chuyên nghiệp xác lập thương hiệu hàng đầu và mang lại uy tín cao.

Các nhóm sản phẩm không cần bao bì khi thông qua việc thiết kế mà chúng ta có thể hình dung là: sản phẩm dịch vụ; sản phẩm tài chính, bảo hiểm y tế, các tài khoản ngân hàng; sản phẩm mang tính giáo dục; các sản phẩm khác thiên về giá trị lợi ích cảm tính; thương hiệu cá nhân và hình tượng.

Thương hiệu sản phẩm dịch vụ: Trong xu thế hội nhập và môi trường kinh doanh thuận lợi, hàng loạt những cơ hội kinh doanh mới hình thành và hầu hết thiên về hướng tri thức, dịch vụ, văn hóa và giải trí.

logo

Chiến lược xây dựng thành công logo thương hiệu

Để có một thương hiệu độc quyền chuyên nghiệp cần có một chiến lược thương hiệu trong quy trình thiết kế nhận diện thương hiệu. Các chuyên gia xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp luôn xác lập, thấu hiểu thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu trước khi bắt tay vào quy trình thiết kế nhận diện thương hiệu.

Nhận định từ phía các chuyên gia thương hiệu còn có khả năng thâm nhập sâu hơn và họ thực sự đồng hành trong quá trình phát triển sản phẩm, thấu hiểu sản phẩm hay thậm chí phản biện và phối hợp sáng tạo sản phẩm nhằm xác lập thương hiệu bằng một ý tưởng thương hiệu hoàn chỉnh có tầm chiến lược.

Ý tưởng mới mẻ này sẽ đồng hành xuyên suốt quá trình sáng tạo truyền thông thương hiệu hay quảng cáo sau này. Kết quả là một thương hiệu phát triển bền vững với cá tính riêng biệt và giá trị bản sắc luôn gia tăng. Đó chính là sự đóng góp của chiến lược thương hiệu trong một quá trình thiết kế thương hiệu hoàn chỉnh và chuyên nghiệp.

Tin xem nhiều: