Thiết kế tài liệu bán hàng bao gồm các tài liệu, mẫu biểu, vật dụng cần thiết luôn được mang theo bên nhân viên kinh doanh. Nếu không muốn đánh mất cơ hội của mình mỗi khi tiếp xúc với khách hàng, đối tác hãy luôn biết chuẩn bị chu đáo các tài liệu cần thiết.

Một bộ tài liệu bán hàng thương bao gồm:

Danh thiếp kinh doanh (Name card).
Giấy tiêu đề thư (Letter head).
Phong bì thư khổ lớn và khổ nhỏ.
Kẹp tài liệu (File Folder).
Thiết kế Brochure .
Thiết kế Catalog sản phẩm.

Thiết kế profile
Tài liệu báo giá
Tờ rơi (Flyer).
CD (CD Cover, CD Box).