File goc logo LH Thu Vien KV MDNBVCNTB

Khách hàng: BOULEVARD
Khu vực: Tp. HCM
Lĩnh vực
Thực phẩm – Đồ uống
Hạng mục thiết kế:
Thiết kế logo
Thiết kế tài liệu văn phong