Thiet-ke-logo-Nha-Viet

Dự án Thiết kế logo Nhà Việt

Thiet-ke-logo-Nha-Viet-phac-thao

 

Logo lấy ý tưởng cách điệu chữ cái N và V tạo thành biểu tượng vững chắc

 

Thiet-ke-logo-Nha-Viet-2