Thiet ke logo Ngoc Dong

 

Thiết kế logo Công ty TNHH 01 TV Ngọc Đông III
Số 49A, Ấp Hưng Lợi Đông, Xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.

Lĩnh vực: Xay xát thóc lúa, Mua bán lương thực, Sản xuất sản phẩm làm từ trấu, Mua bán và xuất khẩu sản phẩm làm từ trấu