Thiet-ke-logo-Thao-Ngoc-Beauty1

Khách hàng: Thiết kế logo Dầu Dừa Thảo Ngọc Beauty

Khu vực: Bình Thạnh , Tp. HCM

Lĩnh vực

  • Thời trang – Mỹ phẩm

Chuyên mục: Thiết kế logo lĩnh vực Thời trang – Mỹ phẩm

Hạng mục thiết kế:

Thiết kế logo
Thiết kế bao bì nhãn mác