Thiet-ke-logo-Cty-Dau-Khi-Dong-nam

Dự án: Thiết kế logo Công ty TNHH MTV Dầu Khí Đông Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh buôn bán và khai thác các sản phẩm dầu khí các lịa, dầu nhờn v.v…

Khu vực: Cần Thơ

Chuyên mục: Thiết kế logo Ngành Khai khoáng – Năng lượng

Hạng mục thiết kế: Thiết kế logo