Thiet-ke-logo-ANA-Food

Khách hàng: Anafood
Khu vực: Tp. HCM
Lĩnh vực
Thực phẩm
Hạng mục thiết kế:
Thiết kế logo, website
Thiết kế tài liệu văn phòng, bao bì tem nhãn mác sản phẩm, brochure, menu, poster tờ rơi.