File goc logo LH Thu Vien KV MDNBVCNTB

Dự án: Thiết kế logo tiệm bánh BOULEVARD

Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tiệm bánh

Thiết kế logo Thực phẩm – Đồ uống

Khu vực: Tp. HCM

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế logo