Thiet-ke-logo-Hai-Ha-Spa
Thiet-ke-nhan-dien-thuong-hieu-Hai-Ha-Spa

Hai-Ha-Spa

Thiết kế nhận diện thương hiệu Hải hà Spa

Khách hàng: Hải Hà Spa

Khu vực: Tp. HCM

Lĩnh vực

Spa – Làm đẹp

HẠNG MỤC THIẾT KẾ: