Thiet ke bao bi Tra Cung Dinh

Thiết kế bao bì Trà Quế, Trà Cung Đình, một sản phẩm của công ty Saport.