Đăng ký kiểu dáng công nghiệp là đăng ký bảo hộ cho kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm, hàng hóa hay bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Công ty chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho khách hàng toàn bộ hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động Đăng ký kiểu dáng công nghiệp như:

  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằngbảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu, sáp nhập công ty; ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

Đại diện hoàn tất các thủ tục Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho khách hàng:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ công ty chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho khách hàng;
Đại diện lên Cục Sở Hữu Trí Tuệ để nộp hồ sơ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho khách hàng;.
Nhận giấy chứng nhận Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ.